Shokrinia
Shokrinia
اقتصاد مقاومتی؛ الزام اساسی دوران پساتحریم


رسول شکری نیا


پذیرفته شدن حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در غنی سازی
اورانیوم با اتکا به ظرفیت و توان بومی و داخلی نکته ای که پیش از این هیچ یک از
مذاکره کنندگان حتی آنان که منافع بیشتری در ایران دارند، روی آن موضع داشتند.


رفع همزمان همه تحریم های ظالمانه دارویی، مالی، اقتصادی و
صنایع مختلف نیز گرچه حقی بود که به ناحق از ملت ایران سلب شده بود اما به اذعان
مقامات کشورمان، به صورت یکجا برداشته می شود که این نیز به نوبه خود به ویژه بخش
هایی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، گامی مناسب است که برداشته شده است.


برخی دستاوردهای مذاکرات نیز ازجمله فعال ماندن تاسیسات
هسته ای فردو، اراک و نطنز هریک به فراخور خود علیرغم محدودیت های قابل توجه در
برخی بخش ها، را می توان امتیازی به طرف های مذاکره برای پذیرش حقوق حقه ایران ارزیابی
کرد که طبیعتا" در جریان مذاکرات که روند داد و ستدی دارد، تلاش شده بیشترین
امتیاز گرفته شود.


محدودیت های پذیرفته شده توسط تیم مذاکره کننده ایران نیز
گرچه ابعاد پیچیده و گسترده ای دارد، اما ظاهرا" تلاش شده با حداکثر مقاومت
دربرابر مذاکره کنندگان پذیرفته شود و برابر آنچه که در برجام به آن اشاره شده
محدودیت های هیته ای و درمواردی غیر هسته ای را شامل می شود.Shokrinia
Shokrinia
 
ا Copyright © 2013 Shokrinia.ir All rights reserved ا

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج