Shokrinia
Shokrinia
مطالبات جوان از وزارت جوانان

امروز
روز جوان است و به عادت همه ساله برنامه هایی برای جوانان اعم از سخنرانی،
همایش و بزرگداشت و تقدیر و تجلیل در نقاط مختلف کشور برگزار می شود.


فارغ
از اینکه گرامیداشت روز جوان تا چه حد باشکوه برگزار می شود و سطح
مسئولان، مقامات و چهره های نخبه جوان در این هم اندیشی ها چه میزان است،
توجه جدی به مطالبات جوانان از مجموعه متولی امورشان که چندسالی است نام
وزارت را هم باخود یدک می کشد نیازمند روزها و ساعت ها بحث و بررسی است.


وزارت
نوپای ورزش و جوانان که خلاصه ای از سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی
جوانان بود اکنون دومین وزیر خود را تجربه می کند، وزارت خانه ای که نه
تنها جوانان آشنایی چندانی با وزیرش که جوان هم نیست ندارند بلکه حتی
معاونین وزیر و مدیران زیرمجموعه این وزارت خانه برای جوانان و فعالان این
عرصه غریبه اند و به همین ترتیب کار در این حوزه همچنان نامعلوم!..

Shokrinia
Shokrinia
 
ا Copyright © 2013 Shokrinia.ir All rights reserved ا

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج